Ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις Εγκληματολογικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση θα δημιουργηθεί ώστε να συνδεθούν όλα τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν την Εργαλειοθήκη Εγκληματολογικών Επιστημών.
Πώς θα λειτουργήσει αυτό το δίκτυο;

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ
1

Βήμα πρώτο - κατάρτιση εκπαιδευτικών και «Περιφερειακοί Άξονες»

θα διοργανώσουμε εργαστήρια «εκπαίδευση των εκπαιδευτών» 5 ημερών, όπου οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητες για να εκπαιδεύσουν άλλους εκπαιδευτικούς, χρησιμοποιώντας την Εργαλειοθήκη. Το ως άνω θα είναι ο πρώτος «Περιφερειακός Άξονας» του δικτύου μας, το οποίο βρίσκεται στις χώρες της εταιρικής σχέσης: Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Πολωνία.
2

Βήμα δύο - από τον Άξονα στο Hotspot

οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια θα είναι πρόσωπα επικοινωνίας των τοπικών "Hotspots" και θα είναι έτοιμοι να εκπαιδεύσουν άλλους εκπαιδευτικούς στην χρήση της Εργαλειοθήκης.
3

Βήμα τρία - το Δίκτυο

μια βάση δεδομένων των μελών του δικτύου συμπεριλαμβανομένων και πιστοποιημένων EURO4SCIENCE 2.0 εκπαιδευτών (hotspots) θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, έτσι ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την Εργαλειοθήκη να μπορούν εύκολα να βρουν και να επικοινωνήσουν με έναν πιστοποιημένο εκπαιδευτή σε κοντινή απόσταση.

Αν είστε εκπαιδευτικός και εσείς ή το σχολείο σας ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτό το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ή μας ενημερώσετε για την πρόοδο του έργου μας. Η συμμετοχή στο δίκτυο θα είναι δωρεάν και τα σχολεία θα λάβουν ένα παράδειγμα της Εργαλειοθήκης (μέχρι το μέγιστο διαθέσιμο που επιτρέπεται από το έργο).