Koncepcja Zestawu Kryminalistycznego została szczegółowo opisana w podręczniku Forensics Science in Education Book. Książka ta zawiera również materiały takie jak zestaw narzędzi i różnych ćwiczeń, przetestowanych w trakcie realizacji projektu, które adresowane są głównie do szkół i nauczycieli.
Główna treść książki obejmuje:

1

Krótką prezentację projektu i jego najważniejszych rezultatów (zestaw narzędzi, europejska sieć i zbiór filmów),

2

Wytyczne dla nauczycieli umożliwiające im korzystanie z zasobów Zestawu Kryminalistycznego w ich szkołach,

3

Prezentacja "Tygodni CSI".