Ένα Εκπαιδευτικό Βιβλίο της Επιστήμης της Εγκληματολογίας θα δημιουργηθεί το οποίο θα περιέχει μια παρουσίαση της έννοιας της Εργαλειοθήκης, των περιεχομένων που περιλαμβάνονται στην Εργαλειοθήκη και των διάφορων διαθέσιμων δραστηριοτήτων.

Υλικό Εργαλειοθήκης

Τα υλικά των Toolbox περιορίζονται στη διαθεσιμότητα. Εάν ενδιαφέρεστε για την παραλαβή τους, επικοινωνήστε με τον συντονιστή του έργου

Κατεβάστε

Euro4Science 2.0 Εκπαιδευτικός οδηγός

Κατεβάστε

Euro4Science 2.0 Οδηγός φοιτητών

Κατεβάστε

H Εγκληματολογική Εργαλειοθήκη της Εγκληματολογικής Επιστήμης θα είναι μια βελτιωμένη έκδοση της Εργαλειοθήκης που διαμορφώθηκε στο EURO4SCIENCE( την οποία μπορείτε να δείτε εδώ).

Αυτή η βελτιωμένη έκδοση θα επεκτείνει την εφαρμογή των δραστηριοτήτων σε νέους τομείς, όπως η υγεία, το περιβάλλον και οι κοινωνικές αξίες, όπως οι μη-διακρίσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Χρησιμοποιούμε την ανατροφοδότηση που προκύπτει από το πρώτο έργο Euro4science και αναλύουμε προτάσεις για το περιβάλλον του έργου από την άποψη των δραστηριοτήτων οι οποίες συνάδουν με την στρατηγική μας.

H Εγκληματολογική Εργαλειοθήκη της Εγκληματολογικής Επιστήμης cΗ Εργαλειοθήκη αποτελείται από ένα πλαίσιο με εργαλεία προκειμένου να εφαρμοστούν πρακτικές δραστηριότητες, καθώς και να υποστηριχθούν διάφορα έγγραφα:

  • Εκπαιδευτικός οδηγός: με περιγραφή των δραστηριοτήτων, συμβουλές για την υλοποίηση της Εργαλειοθήκης σε διαφορετικά σχολικά μαθήματα και κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της Εργαλειοθήκης και των αντίστοιχων πρωτοκόλλων.
  • Οδηγός φοιτητών: με μια περιγραφή των περιπτώσεων και ιστοριών όπου οι δραστηριότητες της Εργαλειοθήκης μπορούν να ενσωματωθούν, καθώς και εξηγήσεις για τους τρόπους επίλυσης των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.

Τα υλικά της Εργαλειοθήκης θα είναι διαθέσιμα σε 6 γλώσσες: αγγλικά, βουλγάρικα, πολωνικά, πορτογαλικά, ελληνικά και τουρκικά. Εκατοντάδες μονάδες της Εργαλειοθήκης θα δημιουργηθούν και διανεμηθούν από τα σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Αν είστε εκπαιδευτικός και εσείς ή το σχολείο σας ενδιαφέρεται για την λήψη της Εργαλειοθήκης και την εκπαίδευση στην χρήση της, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας (link). Το σχολείο σας μπορεί να ενσωματώσει Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις Εγκληματολογικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (link).