Ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις Εγκληματολογικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση θα δημιουργηθεί ώστε να συνδεθούν όλα τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν την Εργαλειοθήκη Εγκληματολογικών Επιστημών.
Πώς θα λειτουργήσει αυτό το δίκτυο;

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Το Δίκτυο

Ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Δικτύου της Επιστήμης της Εγκληματολογίας στην Εκπαίδευση, είναι να συνδέσει όλες τις σχολές και τους εκπαιδευτικούς με τη χρήση της Εργαλειοθήκης Εγκληματολογικών Επιστημών, όπως και να ομαδοποιήσει  όλα τα  «μέρη» που ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θεματική.

Έτσι, το δίκτυο θα προσδιορίσει το σύνολο των μελών του δικτύου, από τους πιστοποιημένους EURO4SCIENCE 2.0 εκπαιδευτές  – Hotspots – και τους δυνητικούς εκπαιδευτές, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τη εργαλειοθήκη ,να μπορούν εύκολα να βρουν και να έρθουν σε επαφή με κάποιον πιστοποιημένο εκπαιδευτή.

How will this network work?

HUB

 

Το κεντρικό σημείο του Δικτύου μας είναι οι Ε4S συνεργάτες, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να εκπαιδεύουν άλλα δυνητικά

show more

F

μέλη του Δικτύου ως προς τη χρήση της Εργαλειοθήκης Εγκληματολογικών Επιστημών.  Υπάρχουν 9 κεντρικά δίκτυα διάσπαρτα σε Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Πολωνία.  Αυτά τα κέντρα θα υλοποιήσουν τα πενθήμερα workshops (εργαστήρια) «εκπαίδευσε τους εκπαιδευτές», όπου οι καθηγητές θα αναπτύξουν γνώσεις και  δεξιότητες, εκπαιδεύοντας άλλους καθηγητές στη χρήση της εργαλειοθήκης.  Τα κέντρα  θα αναγνωρίζονται στο χάρτη έχοντας ως εικονίδιο ένα πράσινο αστέρι.

show less

Hotspot

 

Οι καθηγητές, οι οποίοι θα έχουν παρακολουθήσει το πενθήμερο workshop (εργαστήριο) «εκπαίδευσε τους

show more

εκπαιδευτές», πρόκειται να ενσωματωθούν περαιτέρω στο δίκτυο ως πρόσωπα επικοινωνίας του τοπικού Hotspot και θα είναι προετοιμασμένοι να εκπαιδεύσουν άλλου καθηγητές (σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο) ως προς τη χρήση της εργαλειοθήκης στις χώρες τους,  δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα διευρυμένο αποτέλεσμα. Ένα hotspot θεωρείται πως λειτουργεί δυναμικά,  διατηρώντας επαφή με το «κέντρο» και αναζητώντας ενεργά και όταν κρίνεται  απαραίτητο να εκπαιδεύσει άλλους καθηγητές .

Τα Hotspots αναγνωρίζονται στο χάρτη με ένα μπλε εικονίδιο.

show less

Affiliate

 

Συνεργάτες είναι οι εκπαιδευτικοί / σχολές που είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο και υπάγονται σε ένα κέντρο, έχοντας τη αξίωση

show more

να ακολουθήσουν την πορεία των εκπαιδευτών, ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη  Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά δεν είχαν ακόμη την ευκαιρία.

show less

Όλες οι επαφές από τη βάση δεδομένων του δικτύου Euro4science συμπεριλαμβανομένων  και των πιστοποιημένων EURO4SCIENCE 2.0 εκπαιδευτών, είναι διαθέσιμες στο χάρτη του Δικτύου, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη, να μπορούν εύκολα να βρουν και να έρθουν σε επαφή με τον πιο κοντινό τους πιστοποιημένο εκπαιδευτή.

Εάν είστε εκπαιδευτικός και είτε εσείς είτε το σχολείο σας ενδιαφέρεστε να συμπεριληφθείτε στο Δίκτυο, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή μαζί μας, προκειμένου να μάθετε που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο workshop (εργαστήριο). Η εγγραφή στο Δίκτυο είναι δωρεάν και οι σχολές θα λάβουν ένα παράδειγμα από την εργαλειοθήκη (μέχρι το μέγιστο που είναι διαθέσιμο από το έργο)