Το έργο Euro4science 2.0 αποτελεί μία βελτίωση του έργου Euro4science, το οποίο και ανέπτυξε μια Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη Εγκληματολογικής Επιστήμης με μια σειρά υλικών και δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν σε θέματα που συνδέονται με τις επιστήμες. Πρόκειται για ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, Άξονας 2, σχολική εκπαίδευση, που συντονίζεται από τοΠανεπιστήμιο του Αβέιρο (Πορτογαλία) και περιλαμβάνει εταίρους από τηνΒουλγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Τουρκία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο..

Το έργο Euro4science 2.0 χρησιμοποιεί το ακρωνύμιο “CSI” μέσα από τις περιπτώσεις του εγκλήματος για να δημιουργήσουμε προκλήσεις τις οποίες μαθητές μπορούν να επιλύσουν χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η ανάλυση της ομάδας αίματος, με παράλληλη εκμάθηση των μαθηματικών, της χημείας και άλλων θεμάτων με έναν ενεργό και συναρπαστικό τρόπο. Θα επεκτείνουμε και βελτιώσουμε την Εργαλειοθήκη ώστε να συμπεριληφθούν δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον, την υγεία και την ιθαγένεια οι οποίες θα πολλαπλασιάσουν την χρήση της Εργαλειοθήκης και θα υποστηρίξουν τα υλικά.

Οι κύριες δραστηριότητες του Euro4science 2.0 περιλαμβάνουν:

  • Βελτίωση της Εργαλειοθήκη Εκπαίδευσης της Εγκληματολογικής Επιστήμης, με την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων και ταινιοθήκης με ζωντανές παρουσιάσεις για την επίλυση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων;
  • Κατάρτιση εκατοντάδων εκπαιδευτικών στην Πορτογαλία, την Πολωνία, την Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την Εργαλειοθήκη για να εκπαιδεύσουν περαιτέρω τους εκπαιδευτικούς για το σκοπό αυτό;
  • Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου για τις Εγκληματολογικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, με τα “Hotspots” να είναι έτοιμα να εκπαιδεύσουν δασκάλους ως προς την χρήση της Εργαλειοθήκης;
  • Οργάνωση Φεστιβάλ Επιστήμης της Εγκληματολογίας σε διάφορες χώρες, καθώς και ενός Διεθνούς Συμποσίου Εγκληματολογικής Εκπαίδευσης.