Като допълнение към Криминалистично Образователния Инструментариум сме създали 10 десет видео материала с практически демонстрации, , отговарящи на 10те наподобяващи криминалистични експеримента представени в инструментариума. Всички тези видео материали ще бъдат достъпни и в, Youtube канал, както и други полезни видео материали.

Euro4Science2.0 Teaser