Европейска мрежа от съдебни науки в областта на образованието ще бъде създадена с цел свързването на всички училища и учители използващи Криминалистичния Инструментариум.

ПОСЕТЕТЕ НАШАТА МРЕЖА

The network

Целта на Европейската мрежа от съдебни науки в областта на образованието е да свърже всички училища, които използват Криминалистичния Инструментариум, както и всички останали заинтересовани страни.

В Мрежата ще може да се намери информация за членовете на Регионалните хъбове, сертифицираните EURO4SCIENCE 2.0 обучители, горещите точки и дори потенциални обучители, за да може всички, които имат желание да се научат как да използват  Инструментариума лесно да намерят сертифициран обучител в близост.

How will this network work?

HUB

 

Хъбовете в Мрежата са училищата и организациите, които са получили специално обучение как да проведат обучение на други учители за използването на Инструментариума.

show more

Първите „Регионални хъбове“ в нашата мрежа са разположени в страните партньори по проекта: Португалия, Великобритания, Турция, Гърция, България и Полша.

В тези хъбове ще организираме пет дневни обучителни семинари за учители, в които участниците ще развият знания, способности и умения за обучение на други учители с използването на Инструментариума.

Хъбовете ще бъдат отбелязани на онлайн картата със зелен цвят.

show less

Hotspot

 

Участниците в семинара ще станат лица за контакт на местните „горещи точки“ и ще бъдат подготвени да обучават учители за използването на Инструментариума.

show more

Обучителите от „горещите точки“ ще бъдат подготвени да обучават свои колеги (на местно и регионално ниво) в изполаването на Инструментариума, като по този начин ще се постигне устойчивост на проекта и по-широко разпространение на резултатите от него.

Очакваме „горещите точки“ да работят активно и да провеждат обучения на учители, като постоянно поддържат контакт с регионалните хъбове.

show less

Affiliate

 

„Горещите точки“ ще бъдат отбелязани на онлайн картата със син цвят.

show more

Всички учители/училища, които се регистрират в Мрежата и имат амбицията да вземат участие в „Обучението за обучители“, се наричат „партньори“.
Партньорите ще бъдат отбелязани на онлайн картата с оранжев цвят.

show less

Всички контакти от базата данни на Европейската мрежа от съдебни науки в областта на образованието, включително и сертифицираните обучители ще са достъпни онлайн, като по този начин се дава възможност на учители желаещи да се научат да ползват Инструментариума лесно да намерят сертифициран обучител в близост.

Ако сте учител и искате Вашето училище да стане част от Европейската мрежа от съдебни науки в областта на образованието, можете да се свържете с нас, за да получите информация къде и кога ще се проведе следващото обучение. Членството в Мрежата е напълно безплатно и първите регистрирани училища ще получат един куфар от Инструментариума (до изчерпване на всички бройки предвидени по този проект).