Съдебна научна образователна книга ще бъде издаден, в него ще можете да намерите представяне на концепцията за инструментариума, материалите намиращи се в куфара, както и информация за разнообразието на дейности свързани с използването му.

Материали в инструментариума

PПредставяне на инструментариума; Ръководство за учители; Ръководство за ученици

Изтегляне

Ръководство за учители

Изтегляне

Ръководство за ученици

Изтегляне

Обучителни инструменти за криминалистични науки е подобрена и усъвършенствана версия на кутията с инструменти разработена за стария проект EURO4SCIENCE (можете да я проверите тук).

Тази подобрена версия дава възможност за прилагането и в дейности в съвсем нови области, такива като здраве, околна среда и обществено значими дейности такива като човешки права и превенция на дискриминацията.

Използваме получената обратна информация от първия проект Euro4science и анализираме направените предложения за различни видове допълнителни дейности, които отговарят на нашата глобална стратегия.

Инструментариума е събран в куфар с материали, даващи възможност за провеждане на практическите занимания, както и съпътстваща го документация:

  • Ръководство за учители: с описание на дейностите, полезни съвети за възможностите за използване на инструментариума в различни учебни дисциплини, както и упътване за използване на Инструментариума и съответстващите за това протоколи за документиране.
  • Ръководство за ученици: с описание на случаи и истории, където Инструментариума може да бъде приложен, както и подробно описание на да се решат поставените.

Материалите в Инструментариума ще бъдат достъпни на 6 езика: Английски, Български, Полски, Португалски, Гръцки и Турски. Ще бъдат подготвени и разпространени в европейски училищата стотици куфари с инструментариума. Ако вие сте учител и вие или вашето училище се интересува в получаването на такъв инструментариум и Вие сте обучени да го използвате, моля свържете се с нас (линк). Вашето училище може да въведе нашата Европейска мрежа за Криминалистика в Образованието(линк).