Euro4science 2.0 е естествено технологично продължение на първия проект Euro4science, който разработи Криминалистичен Образователен Инструментариум, включващ материали и възможни дейности за учители и ученици, които да използват в предмети свързани с науката. Този проект е съфинансиран от Европейската Комисия по линия на програмата ERASMUS+, KA2, училищно образование, координирано от Universidade de Aveiro (Португалия) и включва партньори от , Полша, Португалия, Турция, Гърция и Великобритания.

Euro4science 2.0 използва съкращението “CSI” при криминални случаи с цел създаване на предизвикателства за обучаващите се, които те могат да разрешат с помощта на използването на такива техники като – анализ на типа кръв едновременно с изучаването на математика, химия или други предмети, но по активен и вълнуващ начин. Ще разширим и подобрим Образователния Куфар по Криминалистика с материали, даващи възможност на преподаватели и ученици за повече дейности, включително и такива свързани с околната среда, здравето и гражданската позиция, както и ще добавим нови възможни активности и материали в Инструментариума.

Основните дейности на проекта Euro4science 2.0 включват:

  • Подобряване на Криминалистичния Образователен Инструментариум, чрез добавянето на нови дейности и видео библиотека с демонстрации на живо как да се решат поставените задачи;
  • Обучение на стотици учители в Португалия, Полша, България, Гърция, Турция и Великобритания, така че да могат да ползват Инструментариума и в бъдеще да обучат други учители за работа с него;
  • Създаване на Европейска Мрежа за Криминалистика в Образованието, с „горещи точки“, готови да обучават учители за използването на Инструментариума;
  • Организиране на Криминалистични Фестивали в различни държави, както и Международен Симпозиум по.