Aby uzupełnić Edukacyjny Zestaw Kryminalistyczny przygotowywanych jest 10 filmów z nagraniami praktycznych demonstracji corresponding to demonstracji i instruktaży, odpowiednio dla każdego z 10 ćwiczeń i eksperymentów zaproponowanych w Zestawie. Filmy te będą również dostępne na odpowiednim kanale YouTube, wraz z innymi pomocnymi materiałami.

Euro4Science2.0 Teaser