Projekt zainicjuje Europejską Sieć Kryminalistyki w Nauczaniu, aby połączyć szkoły i nauczycieli korzystających z Edukacyjnego Zestawu Kryminalistycznego.

ODWIEDŹ NASZĄ SIEĆ

Sieć

Celem Europejskiej Sieci Nauk Kryminalistycznych w Edukacji jest połączenie wszystkich szkół oraz nauczycieli i nauczycielek za pomocą Zestawu Kryminalistycznego, a także zgromadzenie wszystkich interesariuszy zainteresowanych tą tematyką. W ten sposób zapewniamy możliwości sieciowania certyfikowanych trenerów i trenerek z zainteresowanymi nauczycielami i nauczycielkami oraz potencjalnymi przyszłymi trenerami i trenerkami, którzy chcą używać Zestawu.

How will this network work?

HUB

 

Ośrodkami naszej sieci są partnerzy E4S, którzy są podmiotami posiadającymi kompetencje do szkolenia innych potencjalnych członków sieci

show more

w zakresie korzystania z Zestawu Kryminalistycznego.

W sumie w Portugalii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Grecji, Bułgarii i Polsce znajduje się takich 9 ośrodków.

Ośrodki te przeprowadzą kilkudniowe szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek, podczas których uczestnicy będą rozwijać wiedzę i umiejętności potrzebne do szkolenia innych nauczycieli przy użyciu Zestawu Kryminalistycznego.

Ośrodki zostaną oznaczone na mapie zamieszczonej na stronie projektu ikoną zielonej gwiazdki.

show less

Hotspot

 

Nauczycielki i nauczyciele, którzy wzięli udział w szkoleniach w swoich szkołach i będą dalej integrować sieć jako kontaktowe osoby

show more

eksperckie, ponieważ to one przygotowane są do szkolenia innych nauczycieli (na szczeblu lokalnym i regionalnym) w zakresie korzystania z Zestawu Kryminalistycznego w swoich krajach, a tym samym promowania efektów projektu.

Oczekuje się, że przeszkoleni eksperci i ekspertki będą aktywnie poszukiwać kontaktów z nowymi osobami zainteresowanymi Zestawem.

Eksperci i ekpertki są oznaczone na mapie niebieską ikoną.

show less

Affiliate

 

Partnerzy to nauczyciele lub szkoły zarejestrowane w sieci i zidentyfikowane przez eksperta/ekspertkę, który ma chęć, by je

show more

przeszkolić do używania Zestawu Kryminalistycznego.

Partnerzy są oznaczeni na mapie pomarańczową ikoną.

show less

Wszystkie kontakty z bazy danych projektu Euro4Science, w tym certyfikowanych trenerów i trenerek EURO4SCIENCE 2.0, dostępne są na mapie sieci, dzięki czemu wszyscy nauczyciele i nauczycielki, którzy chcieliby nauczyć się korzystać z Zestawu Kryminalistycznego, mogą łatwo znaleźć i skontaktować się z certyfikowanym trenerem/trenerką w pobliżu.

Jeśli jesteś nauczycielem/nauczycielką i Ty lub Twoja szkoła jest zainteresowana udziałem w tej sieci, skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, gdzie będą odbywać się kolejne warsztaty szkoleniowe. Członkostwo w sieci jest bezpłatne, a szkoły członkowskie otrzymają jeden Zestaw Kryminalistyczny (aż do wyczerpania zapasów).