Концепцията на Инструментариума е подробно описана и богато илюстрирарана в учебника “ Научна Криминалистика „. Този учебник също така включва материалите за Инструментариума, както и различните дейности, тествани в рамките на изпълнението на проекта и е адресирано главно към учителите и училищата, където ще се използва.

Съдържанието му включва:

1

Кратко представяне на проекта, както и най-важните очаквани продукти и резултати (Инструментариум, Европейска мрежа и Видео библиотека)

2

Насоки за учителите, които им дават възможност да използват ресурсите и дейностите свързани с Инструментариума в рамките на своите класове и училища

3

Представяне на седмици на Научната криминалистика