Η Eργαλειοθήκη της Εγκληματολογικής Επιστήμης παρουσιάζεται αναλυτκά στο Εκπαιδευτικό Βιβλίο της Εγκληματολογικής Επιστήμης. . Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει επίσης τα υλικά της Εργαλειοθήκης και τις διάφορες δραστηριότητες που δοκιμάστηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και σχολεία.
Το κύριο περιεχόμενό του περιλαμβάνει:

1

Συνοπτική παρουσίαση του έργου και των σημαντικότερων αποτελεσμάτων (Toolbox, European Network and Video Library)

2

Κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς που τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν τους πόρους και τις δραστηριότητες των εργαλείων μέσα στα μαθήματα και τα σχολεία τους

3

Παρουσίαση των εβδομάδων CSI