Euro4science 2.0 е координирано от Universidade de Aveiro (Португалия) и включва партньори от България, Полша, Португалия, Турция, Гърция и Великобритания. Всички партньори споделят основната цел за насърчаване на ангажираността на децата/младежите в кариера в научната сфера, чрез иновативни методологии и тематики, като по този начин се борят с отпадането от училище и насърчават изучаването на различни учебни дисциплини.

Лице за контакт:
Mr. Luis Souto (project coordinator)
lsouto@ua.pt

Лице за контакт:
Mr .Pedro Miguel Ferreira
pedromf@playsolutionsaudiovisuais.pt

Лице за контакт:
Ms. Glória Leite
f162@aeje.pt

Лице за контакт:
Ms. Ana Ribeiro
ana.ribeiro@inova.business

Лице за контакт:
Ms.  Ivo Dimitrov
ivo.dimitrov@znamimoga.org

Лице за контакт:
Ms. Katarzyna Azevedo
inncrease@inncrease.eu

Лице за контакт:
Mr. Rod Dyson
dysonr@sghs.org.uk

Лице за контакт:
Mr. Ahmet Çal
ahmetcal06@hotmail.com

Лице за контакт:
Eleni Damianou
edamianou@eeogroup.gr