Euro4science 2.0 jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu Euro4science, który stworzył Edukacyjny Zestaw Kryminalistyczny oraz serię materiałów i ćwiczeń do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w nauce różnych przedmiotów. Projekt ten współfinansowany jest prze Komisję Europejską w ramach programu ERASMUS+ (KA2 Edukacja szkolna), koordynowany jest przez Uniwersytet w Aveiro (Portugalia) i realizowany w partnerstwie z organizacjami zBBułgarii, Polski, Portugalii, Grecji, Turcji oraz Wielkiej Brytanii..

Euro4science 2.0 wykorzystuje motto “CSI” i popularność tej tematyki, poprzez fikcyjne sprawy kryminalne tworząc dla uczniów wyzwania, które należy rozwiązywać za pomocą różnych technik, jak na przykład analiza typu krwi, jednocześnie w ciekawy sposób przyswajając wiedzę z takich dziedzin jak matematyka, chemia czy inne nauki ścisłe. Euro4science 2.0 udoskonali Edukacyjny Zestaw Kryminalistyczny, poszerzając go o materiały dla nauczycieli i uczniów, dodając na przykład ćwiczenia z zakresu środowiska naturalnego, zdrowia czy postaw obywatelskich, a jednocześnie dalej upowszechni wykorzystanie Zestawu w europejskich szkołach.

Przede wszystkim, w ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

  • Udoskonalenie Edukacyjnego Zestawu Kryminalistycznego, dodając nie tylko nowe materiały i ćwiczenia ale także filmy z nagraniami praktycznych demonstracji i instruktaży jak rozwiązywać zaproponowane ćwiczenia.
  • Szkolenia dla nauczycieli z Portugalii, Polski, Bułgarii, Grecji, Turcji i Wielkiej Brytanii, tak aby mogli w pełni korzystać z Edukacyjnego Zestawu Kryminalistycznego i propagować go dalej wśród nauczycieli w swoich krajach.
  • Stworzenie Europejskiej Sieci Kryminalistyki w Nauczaniu, ze specjalnymi punktami szkolenia nauczycieli.
  • Organizacja Festiwali Nauk Kryminalistycznych w różnych krajach oraz międzynarodowego sympozjum na ten temat.