Planowana książka Kryminalistyka w Nauczaniu zawierać zawierać będzie prezentację koncepcji Edukacyjnego Zestawu Kryminalistycznego,
materiałów tworzących ten Zestaw oraz różnorodnych ćwiczeń i proponowanych zadań.

Edukacyjny Zestaw Kryminalistyczny

materiały: opis Zestawu; Przewodnik dla nauczycieli;
Przewodnik dla uczniów

Pobierz

Warsztaty dla Nauczycieli

Pobierz

Opinie

Pobierz

Książka

Pobierz

Edukacyjny Zestaw Kryminalistyczny będzie udoskonaloną i rozwiniętą wersją Zestawu Kryminalistycznego powstałego w projekcie Euro4Science (dowiedz się więcej tutaj) here).

Nowa wersja rozszerzy wykorzystanie zadań i ćwiczeń w dziedzinach takich jak zdrowie, środowisko naturalne, czy też wartości społeczne np. niedyskryminacja, prawa człowieka.

W celu realizacji tej strategii analizowane są najnowsze propozycje praktycznych zadań i ćwiczeń, jak również oceny i komentarze użytkowników pierwszej wersji Zestawu powstałej w projekcie EURO4SCIENCE.

Toolbox Edukacyjny Zestaw Kryminalistyczny składa się z walizki zawierającej materiały do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych, jak także odpowiednie dokumenty pomocnicze:

  • Przewodnik dla nauczycieli: zawierający m.in. opisy zadań i procedur oraz wskazówki jak realizować ćwiczenia kryminalistyczne z Zestawu na różnych zajęciach.
  • Przewodnik dla uczniów: zawierający m.in. opisy spraw kryminalnych and przypadków, gdzie ćwiczenia z Zestawu mogą być wykorzystane, jak również wyjaśnienia dotyczące rozwiązań proponowanych zadań.

Wszystkie materiały z Edukacyjnego Zestawu Kryminalistycznego będą dostępne w 6 językach:po angielsku, portugalsku, bułgarsku, grecku, turecku i po polsku. Duża ilość Zestawów zostanie przygotowana i rozdystrybuowana do szkół w całej Europie. Jeśli jesteś Nauczycielem i Twoja szkoła byłaby zainteresowana otrzymaniem Edukacyjnego Zestawu Kryminalistycznego oraz szkoleniem w zakresie jego wykorzystania, skontaktuj się z nami. Twoja Szkoła może dołączyć do Europejskiej Sieci Kryminalistyki w Nauczaniu.